Pregradne zavjese

Pregradne zavjese su ugradbena oprema namijenjena za brzu i jednostvnu podjelu prostora. Dizajnirane su, projektirane i proizvedene tako da podijele zatvoreni sportski objekt na više od jednog terena kako bi se moglo održavati više sportskih aktivnosti u isto vrijeme, bez uplitanja.

Prilagođava se arhitekturi objekta na način da se  projektira i izrađuje prihvatni nosač pričvršćen na krovnu konstrukciju u skladu s normom EN 1090. Projektant mora predvidjeti i osigurati elektroinsalaciju za ugradnju priključka napajanja pregradne zavjese.

Izrađene su i sukladne važećim europskim standardima DIN 18032/4

 

U ponudi imamo sljedeće vrste pregradnih zavjesa:

  • JEDNOSTRUKA PVC PREGRADNA ZAVJESA
  • DVOSTRUKA PVC PREGRADNA ZAVJESA
  • KOMBINIRANA JEDNOSTRUKA PREGRADNA ZAVJESA - PVC do 2.6 m visine, ostalo zaštitna mreža
  • KOMBINIRANA DVOSTRUKA PREGRADNA ZAVJESA - PVC do 2.6 m visine, ostalo zaštitna mreža
  • ELEKTROPODIZNA ZAŠTITNA MREŽA